W starożytnej Grecji (IV wiek pne) miasto Sparta było potężną siłą polityczną i głównym rywalem Aten. Dzieci, wybrane zgodnie z ich siłą fizyczną, zdrowiem i rozmiarem, otrzymywały od bardzo młodego wieku bardzo zaawansowane wykształcenie wojskowe: były przyzwyczajone do rygoru i najtrudniejszych warunków, aby mogły chronić ich miasto.

Wpajano im, że muszą się uczyć bardzo ciężko.
Ten kilkuletni intensywny trening zaowocował – Spartanie przez wieki zaliczali się do najbardziej przerażających żołnierzy klasycznej Grecji!